Programi

Ashtanga yoga

ashtangayoga

Osnova ashtange je povezivanje daha i pokreta u niz asana koje se uvijek izvode istim slijedom.

Power yoga,vinyasa flow i drugi dinamicni stilovi temelje se na prve tri serije ashtange.